桃花溪

隱隱飛橋隔野煙,
石磯西畔問漁船。
桃花盡日隨流水,
洞在清溪何處邊。

 

Đào hoa khê

Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
Thạch ky tây bạn vấn ngư thuyền.
Đào hoa tận nhật tuỳ lưu thuỷ,
Động tại thanh khê hà xứ biên?

 

Dịch nghĩa

Cây cầu thấp thoáng ẩn sau làn khói đồng ngỡ như không có thật,
Đứng ở ghềnh đá bờ tây hỏi thăm thuyền đánh cá:
Hoa đào suốt ngày trôi theo dòng nước chảy,
Rằng động nằm ở bên nào của dòng suối trong?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Cầu bay cách khói mờ mờ,
Hỏi thăm thuyền cá đậu bờ đá kia.
Suốt ngày nước chảy hoa đi,
Chẳng hay trong suối, động kề mé nao?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thấp thoáng cầu treo cách khói đồng,
Bờ tây ghềnh đá hỏi ngư ông.
Hoa đào trôi mãi theo dòng nước,
Động ở bên nào mé suối trong?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Khói lam che khuất phi kiều
Khách dừng chân hỏi thuyền câu lối vào
Nước trôi ngày ấy hoa đoà
Suối xanh động biếc chốn nào thấy đâu ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cầu Phi khuất khuất khói đồng sâu,
Bến đá bờ tây hỏi bác câu:
Suốt buổi hoa đào theo nước chảy,
Thanh Khê ven suối động nào đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ẩn hiện cầu treo cách khói mây,
Hỏi lão thuyền chài ghềnh đá tây.
Hoa đào xuôi nước cùng ngày tháng,
Suối trong, động ở mé nào đây?

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Lơ lửng khói treo một chiếc cầu
Phía tây ghềnh đá hỏi ông câu
Hoa đào thả nổi theo dòng nước
Gần suối quanh đây động ở đâu?

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Thấp thoáng cầu bay sau khói mờ
Bờ tây ghềnh đá hỏi thuyền câu
Hoa đào sớm tối theo dòng nước
Động tại suối trong ở bên nào?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Cầu treo thấp thoáng khói đồng
Bên ghềnh Tây, hỏi ngư ông đâu rồi?
Suốt ngày nước chảy hoa trôi
Suối trong dấu động ở nơi mé nào?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Thấp thoáng cầu treo giữa khói mây,
Hỏi thuyền neo bến đá bờ tây.
Suốt ngày nước chảy hoa trôi mãi,
Động suối nơi nào ai có hay?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của trongvu

Đồng khói lững lờ cầu ngỡ bay,
Hỏi thăm thuyền cá phía ghềnh tây.
Hoa đào trôi suốt theo dòng nước,
Động ở bên nào mé suối đây?

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (27 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối