菊花百詠其三

重陽時節今朝是,
故國黃花開未開。
卻憶琴樽前日雅,
幾回搔首賦歸來。

 

Cúc hoa bách vịnh kỳ 3

Trùng dương thời tiết kim triêu thị,
Cố quốc hoàng hoa khai vị khai.
Khước ức cầm tôn tiền nhật nhã,
Kỷ hồi tao thủ phú quy lai.

 

Dịch nghĩa

Sáng nay là tiết trùng dương.
Không hiểu hoa vàng nơi quê cũ đã nở chưa?
Lại nhớ tới thú vui tao nhã uống rượu gảy đàn ngày trước,
Mấy lần gãi đầu làm bài thơ “quy lai”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Sớm nay vừa tiết trùng dương,
Chẳng hay quê cũ hoa vàng nở chưa?
Rượu đàn trạnh nhớ thú xưa,
Vò đầu, mấy bận làm thơ "đi về".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trùng dương vừa tiết sáng nay
Hoa vàng quê cũ chẳng hay thế nào
Rượu đàn thú ấy nhớ sao
Vò đầu mấy bận thơ mau''đi về''

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng nay là tiết trùng dương.
Hoa vàng không hiểu quê hương nở vừa?
Rượu đàn nhớ thú ngày xưa
Gãi đầu mấy bận làm thơ “đi về”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Sáng nay vừa đúng tiết Trùng Dương
Cúc nở vàng chưa, chốn cố hương
Nhớ thú khảy đàn nâng chén cũ
Nhiều phen gãi tóc vịnh "lên đường"

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời