Ngày rằm xuân cung vua ca vũ
Trời trong xanh không gió không mưa
Phía tây xe đuốc thi đua
Phía đông cung điện trưng thừa vàng son

tửu tận tình do tại