十五日夜御前口號上歌詞其二

帝宮三五戲春臺,
行雨流風莫妒來。
西城燈輪千影合,
東華金闕萬重開。

 

Thập ngũ nhật dạ ngự tiền khẩu hiệu thướng ca từ kỳ 2

Đế cung tam ngũ hí xuân đài,
Hành vũ lưu phong mạc đố lai.
Tây thành đăng luân thiên ảnh hợp,
Đông hoa kim khuyết vạn trùng khai.

 

Dịch nghĩa

Ngày rằm vui xuân trong cung vua,
Không gặp mưa gió.
Phía tây kinh thành hình ảnh ngựa xe, đèn kết hoa rất hoà hợp,
Phía đông cung điện vàng son rộng mở.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày rằm xuân cung vua ca vũ
Trời trong xanh không gió không mưa
Phía tây xe đuốc thi đua
Phía đông cung điện trưng thừa vàng son

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày rằm cung cấm xuân vui ca,
Không gặp gió mưa cảnh đậm đà.
Xe ngựa đèn hoa tây cửa khuyết,
Mở đông cung điện vàng son ra.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày rằm cung cấm xuân ca,
Trời không mưa gió đậm đà tươi xanh.
Đèn hoa xe ngựa tây thành,
Phía đông cung điện son vàng mở ra.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời