十五日夜御前口號上歌詞其一

花萼樓前雨露新,
長安城裏太平人。
龍銜火樹千重焰,
雞踏蓮花萬樹春。

 

Thập ngũ nhật dạ ngự tiền khẩu hiệu thướng ca từ kỳ 1

Hoa Ngạc lâu tiền vũ lộ tân,
Trường An thành lý thái bình nhân.
Long hàm hoả thụ thiên trùng diễm,
Kê đạp liên hoa vạn thụ xuân.

 

Dịch nghĩa

Trước lầu Hoa Ngạc đã tan mưa và sương,
Trong thành Trường An người người sống trong cảnh thái bình.
Uy đức của vua rực sáng như cả ngàn cây lửa,
Nhân dân no ấm, cây cỏ xanh tươi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu Hoa Ngạc đã tan mưa, khói
Thành Trường An phơi phới thái bình
Ơn vua uy đức sáng trưng
Dân gian no ấm, núi rừng xuân tươi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước lầu Hoa Ngạc tan sương,
Thái bình người sống cảnh Trường An vui.
Uy vua rực sáng lửa trời,
Dân mình no ấm, xanh tươi cây rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước lầu Hoa Ngạc tan sương mai,
Người sống Trường An hưởng cảnh vui.
Rực sáng uy vua ngàn đuốc lửa,
Dân tình no ấm cỏ cây tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời