岳州守歳其二

桃枝堪辟悪,
爆竹好驚眠。
歌舞留今夕,
猶言惜舊年。

 

Nhạc Châu thủ tuế kỳ 2

Đào chi kham tích ác,
Bộc trúc hảo kinh miên.
Ca vũ lưu kim tịch,
Do ngôn tích cựu niên.

 

Dịch nghĩa

Cành đào có thể trừ ác ma,
Pháo nổ làm tỉnh cơn buồn ngủ.
Ca múa như muốn lưu giữ đêm nay lại,
Do vẫn còn tiếc nuối năm cũ sắp qua.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cành đào trừ ác ma,
Pháo nổ tỉnh cơn già.
Ca múa giữ đêm lại,
Luyến lưu năm cũ mà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Pháo nổ xua buồn ngủ
Cành đào trừ ác ma
Ca múa lưu đêm lại
Tiếc thầm năm sắp qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành đào có thể trừ ma ác
Pháo nổ làm tỉnh giấc mộng say
Múa ca lưu giữ đêm nay
Có người năm cũ tỏ bày tiếc thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành đào có thể trừ ma,
Pháo đùng buồn ngủ bật ra tỉnh người.
Như đêm ca múa muốn lưu,
Vẫn còn luyến tiếc năm vừa sắp qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành đào có thể trừ ma quỉ,
Pháo nổ tỉnh người buồn ngủ ra.
Ca múa đêm như muốn giữ lại,
Vẫn còn tiếc nuối năm vừa qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời