南中別蔣五岑向青州

老親依北海,
賤子棄南荒。
有淚皆成血,
無聲不斷腸。
此中逢故友,
彼地送還鄉。
願作楓林葉,
隨君度洛陽。

 

Nam Trung biệt Tưởng Ngũ Sầm hướng Thanh Châu

Lão thân y bắc hải,
Tiện tử khí nam hoang.
Hữu lệ giai thành huyết,
Vô thanh bất đoạn trường.
Thử trung phùng cố hữu,
Bỉ địa tống hoàn hương.
Nguyện tác phong lâm diệp,
Tuỳ quân độ Lạc Dương.

 

Dịch nghĩa

Cha già ở biển bắc,
Bỏ mặc đứa con nghèo ở miền nam hoang vu.
Bao nhiêu nước mắt đều thành máu,
Khóc không ra lời nhưng đau lòng.
Nơi đây gặp bạn cũ,
Đất này tiễn bạn về quê cha.
Nguyện làm lá rừng phong,
Theo bạn tới Lạc Dương.


Nam Trung chỉ chung miền nam, nói riêng là hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây. Thanh Châu nay trong huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cha già vẫn ở miền biển bắc
Mặc con nghèo lưu lạc nam hoang
Lệ rơi thành máu hồng loang
Khóc không ra tiếng, nhìn càng lòng đau
Nơi đây gặp lại nhau bạn cũ
Trên đất này từ giã hoàn hương
Nguyện làm vạn lá rừng phong
Theo ông đến tận Lạc Dương quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cha già ở biển bắc đây,
Con nghèo bỏ mặc nơi nầy miền nam.
Bao nhiêu nước mắt máu tan,
Khóc không thành tiếng nhưng càng lòng đau.
Nơi đây gặp lại bạn xưa,
Đất này tiễn bạn về nơi quê nhà.
Rừng phong nguyện lá nẩy ra,
Theo anh tới đất quê nhà Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời