還至端州驛前與高六別處

舊館分江日,
悽然望落暉。
相逢傳旅食,
臨別換征衣。
昔記山川是,
今傷人代非。
往來皆此路,
生死不同歸。

 

Hoàn chí Đoan Châu dịch tiền dữ Cao Lục biệt xứ

Cựu quán Phần giang nhật,
Thê nhiên vọng lạc huy.
Tương phùng truyền lữ thực,
Lâm biệt hoán chinh y.
Tích ký sơn xuyên thị,
Kim thương nhân đại phi.
Vãng lai giai thử lộ,
Sinh tử bất đồng quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cửa Phần giang quán cũ
Buồn trông rớt nắng hoe
Gặp nhau truyền bữa trọ
Ly biệt đổi chinh y
Sông núi xưa còn đấy
Đau nỗi đời suy  vi
Lối này đều qua lại
Sống thác chẳng cùng về


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay quán cũ sông Phần xa lạ
Nhác xa trông buồn bã cảnh chiều
Cùng ăn trong quán cô liêu
Chia tay đổi áo với nhiều nhớ nhung
Nhớ cảnh cũ núi sông vẫn vậy
Duy đời người nay thấy đổi thay
Vẫn đi vẫn lại đường này
Có điều sống chết cùng ngày thì không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời