同趙侍御望歸舟

山庭迥迥面長川,
江樹重重極遠煙。
形影相隨高翥鳥,
心腸並斷北風船。

 

Đồng Triệu thị ngự vọng quy chu

Sơn đình quýnh quýnh diện trường xuyên,
Giang thụ trùng trùng cực viễn yên.
Hình ảnh tương tuỳ cao chứ điểu,
Tâm trường tịnh đoạn bắc phong thuyền.

 

Dịch nghĩa

Từ sân trước ngôi nhà núi, nhìn xa xa theo dòng sông,
Thấy cây cối hai bên bờ um tùm, sương khói ở thật xa.
Hình ảnh đôi chim bay bên nhau trên trời cao,
Ruột gan đau xót nhìn thuyền về trong gió bắc lạnh.


Triệu thị ngự tức Triệu Đông Hi, một bạn thơ của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ sân nhà ngóng sông vời vợi
Cây um tùm sương khói mờ xa
Đàn chim bay lượn la đà
Đau lòng gió bấc thuyền ta đang về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ sân nhà núi nhìn dòng sông,
Cây cối um tùm, sương khói lồng.
Bay lượn chim trời cao ngất ngưỡng,
Đau lòng gió bắc lạnh thuyền không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ sân nhà núi nhìn sông,
Um tùm cây cối, khói lồng sương bay.
Chim trời bay lượn trên cao,
Đau lòng gió bấc thuyền vào lạnh thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời