Màu đêm tựa cửa toa xe
mèo già tựa bếp nhớ về chuyện xưa
sao băng ánh mắt tình cờ
trời đêm phản chiếu giấc mơ yên bình


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 3/2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)