Bác nhà bên núi Trùng Phong
Nhà tôi thì ở đầu dòng Đại Khê
Trước nhà bác nước chảy qua
Trước nhà tôi có hiền hoà dòng trôi
Tôi xa nhà đã lâu rồi
Nhớ sông nhớ nước chẳng nguôi trong lòng
Huống chi bác lại người làng
Xa sáu nghìn dặm đất đường gặp nhau
Mười năm ở đất Dương Châu
Năm năm cũng đã ở lâu Kinh Kỳ
Người làng chẳng gặp một ai
May sao gặp bác cả hai ngỡ ngàng
Thấy bác người nặng tình làng
Bây giờ tiễn bác nói năng thế nào
Chân tiễn bác dạ nghẹn ngào
Nhớ bác những thấy nao nao trong lòng
Bác về thuận gió xuôi dòng
Cho tôi hỏi cá ở sông một lời
Khi đi thấy cá đỏ đuôi
Sau bao xa cách cá rày ra sao?

tửu tận tình do tại