Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 11/03/2020 13:16 bởi tôn tiền tử
Trương Cam Vũ 張甘雨 hiệu An Mệnh cư sĩ 安命居士, là một đông y sĩ ở Sài Gòn. Ông được biết tới là một trong những người đầu tiên dịch Truyện Kiều sang chữ Hán với cuốn Hán dịch Kim Vân Kiều Nam âm thi tập phát hành tại Chợ Lớn năm 1961.

 

Thơ dịch tác giả khác