望月懷遠

海上生明月,
天涯共此時。
情人怨遙夜,
竟夕起相思。
滅燭憐光滿,
披衣覺露滋。
不堪盈手贈,
還寢夢佳期。

 

Vọng nguyệt hoài viễn

Hải thượng sinh minh nguyệt,
Thiên nhai cộng thử thì.
Tình nhân oán dao dạ,
Cánh tịch khởi tương ti (tư).
Diệt chúc liên quang mãn,
Phi y giác lộ ti.
Bất kham doanh thủ tặng,
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.

 

Dịch nghĩa

Trăng sáng mọc trên biển,
Lúc này soi chung cả chân trời.
Người có tình buồn oán đêm xa cách,
Suốt đêm trường thương nhớ nhau.
Tắt nến đi vì yêu ánh sáng chan hoà,
Khoác áo vào mới biết sương móc thấm ướt.
Khó lòng lấy tay vốc ánh sáng để tặng nhau được,
Ngủ đi may được gặp nhau trong giấc mơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vầng trăng sáng vừa lên trên biển
Chiếu soi chung khắp bến khắp bờ
Người tình oán hận trông chờ
Suốt đêm thương nhớ, tương tư rất nhiều
Tắt nến đi vì yêu trăng sáng
Khoác áo vào mới ngán ướt rồi
Ánh trăng khôn vốc tặng người
Thôi đành đi ngủ, hẹn nơi mộng vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 17

Trăng sáng lên từ biển,
Chiếu rọi cả chân trời.
Người oán đêm cách trở,
Lại tương tư rối bời.
Thương ánh toả tắt nến,
Chợt thấy áo đẫm sương.
Đong đem biếu chẳng được,
Đành trong mộng nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên biển vầng nguyệt tỏ
Xứ xứ ngập ánh vàng
Tình nhân buồn cách trở
Suốt đêm lòng bâng khuâng
Nến tắt thương trăng sáng
Áo ướt biết sương dầm
Không vốc đầy tay tặng
Vào mộng gặp tri âm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Biển mọc lên vầng ngọc
Sáng soi tận cuối trời
Đêm người xa nức nở
Đêm kẻ nhớ chơi vơi
Dụi nến trăng hoà chiếu
Khoác bào sương đẫm rơi
Trăng nào ôm tặng được
Vào mộng hẹn nhau thôi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăng trong nhô mặt biển
Soi sáng khắp chân trời
Tình nặng sầu xa xứ
Đêm thâu mãi nhớ vời
Tàn đèn thương bóng tỏ
Khoác áo biết sương rơi
Khó vốc đầy tay tặng
Trong mơ hẹn gặp người...


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng mọc vầng trăng trên biển khơi,
Lúc này soi cả một khung trời.
Người buồn tình oán đêm xa cách,
Thương nhớ đêm trường nhau suốt thôi.
Tắt nến vì chan hoà ánh sáng,
Biết vừa khoác áo ướt sương rồi.
Tặng nhau khó lấy tay ôm sáng,
May gặp trong mơ khi ngủ thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sáng mọc trên biển
Soi chung khắp cả trời
Người tình buồn oán biệt
Đêm trường nhớ khôn nguôi
Tắt nến vì yêu ánh
Áo choàng biết sương rơi
Khó lòng vốc ánh sáng
Đi ngủ may gặp người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Trăng từ dưới biển trăng lên
Ánh vàng soi sáng khắp miền gần xa
Đêm buông, tình não lòng ta
Canh dài thương nhớ người hoa muôn trùng
Tắt đèn trăng sáng mênh mông
Áo choàng đêm lạnh ướt đầm hơi sương
Trăng vàng gửi đến người thương
Biết đâu trong mộng chung đường sánh đôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]