自君之出矣其四

自君之出矣,
香苑絕人煙。
天上有七夕,
心海無渡船。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 4

Tự quân chi xuất hĩ,
Hương uyển tuyệt nhân yên.
Thiên thượng hữu thất tịch,
Tâm hải vô độ thuyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ thuở chàng xa cách,
Vườn hương vắng lạnh trơ.
Trời có rằm tháng bảy,
Tâm như biển vô bờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng xa em
Vườn thơm hết hơi người
Trên trời có đêm bảy
Lòng không thuyền ra khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuở chàng vừa mới cách xa,
Vườn hương vắng lặng không qua hơi người.
Còn rằm tháng bảy đất trời,
Tâm như biển rộng thuyền bơi không bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Từ lúc chàng đi khỏi
Hương vườn vắng mùi hơi
Ngưu Chức trên trời thẳm
Thuyền buồm vắng biển khơi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời