Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2006 19:45

自君之出矣其三

自君之出矣,
紅妝誰人看。
可憐石榴裙,
久置心亦寒。

 

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 3

Tự quân chi xuất hĩ,
Hồng trang thuỳ nhân khan.
Khả liên thạch lựu quần,
Cửu trí tâm diệc hàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từ thuở chàng xa cách,
Trang điểm có ai trông.
Thương cho quần thạch lựu,
Để lâu lạnh thấu lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Từ thuở chàng xa em,
Son phấn để ai xem?
Khá thương quần thạch lựu,
Càng lâu lòng giá thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ lúc chàng xa em
Trang điểm hồng ai xem
Khá thương quần đỏ thắm
Bỏ xó, lòng buồn thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ ngày chàng bước ra đi
Điểm trang chi nữa có vì ai đâu
Cảm thương cho chiếc quần màu
Trong rương xếp lại để lâu lạnh lùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ khi chàng mới cách xa,
Điểm trang đẹp đẽ để mà ai trông.
Thương cho quần thạch lựu hồng,
Xếp rương lâu lạnh thấu lòng em thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Từ độ chàng xa hút
Tô mày chẳng khách xem
Thương váy không người diện
Nằm buồn lạnh từng đêm

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời