Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 17:28

奉和聖制渡潼關口號

嶙嶙故城壘,
荒涼空戍樓。
在德不在險,
方知王道休。

 

Phụng hoạ thánh chế “Độ Đồng Quan” khẩu hào

Lân lân cố thành luỹ,
Hoang lương không thú lâu.
Tại đức bất tại hiểm,
Phương tri vương đạo hưu.

 

Dịch nghĩa

Thành luỹ cổ được cất trên sườn núi gồ ghề,
Lầu cao cho lính thú ở hoang vắng và lạnh lẽo.
Tại đức độ chứ không phải nơi hiểm yếu,
Từ đây thấy được đường lối của nhà vua quả thực tốt đẹp.


Bài Độ Đồng Quan do Giản Văn Đế nhà Lương thời Nam Bắc triều viết, đến đời Đường vẫn còn được ưa chuộng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành luỹ cổ chơ vơ sườn núi
Lầu bỏ hoang lính thú không cần
Trị an nhờ đức thấm nhuần
Mới hay đường lối minh quân tuyệt vời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên sườn thành luỹ non gồ ghề,
Lính thú lầu cao vắng lạnh ghê.
Tại đức chứ không nơi hiểm yếu,
Nhà vua đường lối thấy quay về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời