Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 17:23

照鏡見白髮

宿昔青雲志,
蹉跎白髮年。
誰知明鏡裏,
形影自相憐。

 

Chiếu kính kiến bạch phát

Túc tích thanh vân chí,
Tha đà bạch phát niên.
Thuỳ tri minh kính lý,
Hình ảnh tự tương liên.

 

Dịch nghĩa

Ngày xưa chí để trên mây xanh,
Lần lữa tháng ngày tóc đã bạc trắng.
Ai có biết cho rằng, trong tấm gương sáng này,
Người và ảnh thương nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ thuở xưa chí trên mây biếc
Tháng ngày qua nay tóc trắng phau
Ai hay trong kính trông nhau
Người và hình ảnh chia sầu đắng cay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày xưa chí để mây xanh,
Tháng ngày lần lữa tóc thành trắng phau.
Trong gương ai biết sáng màu,
Người và ảnh cũng thương nhau như thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Xưa chí tận mây xanh,
Nay bơ phờ tóc trắng.
Soi gương nhìn bóng mình,
Lòng xót xa cay đắng.

15.00
Trả lời