Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 17:37

登荊州城望江其一

滔滔大江水,
天地相終始。
經閱幾世人,
復嘆誰家子?

 

Đăng Kinh Châu thành vọng giang kỳ 1

Thao thao đại giang thuỷ,
Thiên địa tương chung thuỷ.
Kinh duyệt kỷ thế nhân,
Phục thán thuỳ gia tử?

 

Dịch nghĩa

Nước sông lớn chảy cuồn cuộn,
Trời và đất từ lúc bắt đầu cho đến khi tận thế vẫn vậy.
Người trên đời có vài kẻ cũng thể nghiệm như thế,
Nhưng vẫn than thở là đời nhà nào vậy?


Kinh Châu là một trong 9 châu thời cổ. Nhà Hán lập Kinh Châu ở Nam quận, nay là huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông cuồn cuộn chảy
Đất trời còn mãi mãi
Người đời biết vẫn than
Nhà nào cai trị vậy?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước sông cuồn cuộn chảy tràn,
Trời đất từ lúc hồng hoang vẫn còn.
Người đời thể nghiệm cỏn con,
Thở than vẫn có là trong nhà nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Mãi miết dòng sông chảy,
Giữa đất trời mênh mang.
Xưa nay ai cũng thấy,
Sao vẫn còn người than?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời