Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/06/2014 17:42

答太堂靳博士見贈一絕

上苑春先入,
園中花盡開。
唯餘幽徑草,
尚待日光催。

 

Đáp Thái Đường Cận bác sĩ kiến tặng nhất tuyệt

Thượng uyển xuân tiên nhập,
Viên trung hoa tận khai.
Duy dư u kính thảo,
Thượng đãi nhật quang thôi.

 

Dịch nghĩa

Chúa xuân tới vườn thượng uyển trước nhất,
Trong vườn các loài hoa đều nở hết.
Duy có đám cỏ ở ven một đường mòn âm u,
Đường như còn chờ được ánh nắng thúc đẩy thêm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chúa xuân tới vườn vua trước nhất
Trong vườn hoa nhất loạt nở bung
Duy còn đám cỏ ven đường
Âm u chờ nắng cảm thương đoái hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn vua xuân đến trước
Trăm hoa đua nở bừng
Ven đường làn cỏ tối
Còn đợi nắng hồng lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn thượng uyển chúa xuân tới trước,
Trong vườn hoa một lượt đều nở bung.
Duy còn đám cỏ đường chung,
Đường như chờ nắng mới cùng lớn thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời