Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 15:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/09/2018 17:05

重遊金山

歷舉愛州勝,
金山興較多。
船行岩下路,
人在水中阿。
倚石開牕坐,
臨流發櫂歌。
探奇花覺暝,
歸灚月斜河。

 

Trùng du Kim Sơn

Lịch cử Ái Châu thắng,
Kim Sơn hứng giảo đa.
Thuyền hành nham hạ lộ,
Nhân tại thuỷ trung a.
Ỷ thạch khai song toạ,
Lâm lưu phát trạo ca.
Thám kỳ hoa giác minh,
Quy giảo nguyệt tà hà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao

Từng trải thăm Châu Ái
Kim Sơn mấy lần qua
Thuyền xuyên dưới chân núi
Người lướt theo dòng xa
Tựa của nhìn quang cảnh
Thuận dòng vút sáo ca
Thăm về hoa nở rộ
Thuyền buộc dưới trăng tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Ái Châu mấy độ thanh nhàn
Hứng xem thắng cảnh Kim San là nhiều
Thuyền xuyên đường núi gieo neo
Người ra giữa chốn trung lưu đây rồi
Dựa song đá, ngắm đất trời
Lâm lưu chèo quế cất lời hào ca
Vẻ kỳ thăm thấy sắc hoa
Thuyền về neo ánh trăng tà bên sông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời