Ba tháng đông dài rét mướt
Dập vùi cây cỏ xác xơ
Mượt mà sen soi bóng nước
Ngạo nghễ giữa hạ ai ngờ
Tùng bách lòng trinh sánh được
Tuyết sương hương sắc sởn sơ
Thôi buồn rụng rời thậm thượt
Tin mãi tình ta thơm tho

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.