Heo may thấm áo lạnh đêm qua
Ngõ ngặt buồn đưa cháu lại nhà
Nghìn dặm lữ hành thương chiếc bóng
Trăm năm cuộc thế khổ chia xa
Vườn quê mộ mới em hiu quạnh
Quán trọ đèn khuya ngợp gấm hoa
Gởi tạ tình thân thôi chớ hỏi
Nghẹn lời dạ úa ánh dương tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.