Thế là quen biết em
Thế là miên man nhớ
Em đằm thắm dịu êm
Lòng anh là ngọn lửa

Đất làm ta cách trở
Giữa mùa xuân tươi xanh
Trời đưa ta gặp gỡ
Trong mùa thu mát lành

Vụng về và chậm muộn
Sao cứ nhiều đam mê
Thu có còn đủ nắng
Cho xôn xao mùa về.