Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:27

Gù, thấp
Em nép vai vào cột
Phía khuất đèn
Và người chống nạng xạm phong trần
Bà mẹ già cô đơn kém mắt …
Tự sắp
Sau hàng ghế cuối cùng

Lắng, không chút bợn
Trong trắng dâng từ những trái tim kia
Đẩy xa nhất thánh ca
Phủ lên mọi nguỵện cầu mặt đất