Em là mùa xuân
Ở giữa mùa thu

Mùa thu ru ru
Mùa thu bão rớt

Màn mưa giăng giăng
Mắt em xa thẳm
Nào ai hay rằng...

Em đằng sau mưa
Anh ngoài khung cửa

Anh ngoài đêm thẫm

Anh ngoài ngàn khơi...

Nguồn: Thơ tình Việt Nam thế kỷ 20 - NXB Quân đội nhân dân, 1996