Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2017 07:13

偈示眾其一

心本絕塵何用洗,
身中無病豈求醫。
欲知是佛非身處,
明鑑高懸未照時。

 

Kệ thị chúng kỳ 1

Tâm bản tuyệt trần hà dụng tẩy,
Thân trung vô bệnh khởi cầu y.
Dục tri thị Phật phi thân xứ,
Minh giám cao huyền vị chiếu thì.


Nguồn: Cảnh Đức truyền đăng lục (tập 1), Lý Việt Dũng, NXB Hồng Đức, 2013

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Thanh Từ

Tâm vốn bặt trần đâu cần rửa,
Trong thân không bệnh rước thầy chi.
Phật kia chẳng ở nơi thân ở,
Gương sáng treo cao chửa chiếu gì.


Bài Kệ trên được viết khi Thiền sư Trí Chân làm trụ trì ở chùa Quy Sơn, Phước Châu

Nguồn: Thiền sư Trung Hoa (tập 1), Thích Thanh Từ, NXB Tôn giáo, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Việt Dũng

Tâm vốn sạch làu cần rửa sao
Trong mình không bịnh há cần coi
Muốn biết Phật à, ngay thân đó
Gương sáng treo cao chưa chiếu soi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời