Trăng trong gió mát cuối trời thu
Nhìn thấy phương nam cảnh mịt mù
Đỏ thắm lá cây rừng trước mắt
Xanh non bãi cỏ khói bên bờ
Bức tranh cảnh vật phô màu mới
Màn ảnh non sông vẽ nét xưa
Man mác lòng thơ ngâm chẳng được
Bùi ngùi chiều xế bóng mây đưa


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)