Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 14/06/2014 14:20 bởi tôn tiền tử
Trình Khải Sung 程啟充 tự Dĩ Đạo 以道, Sơ Đình 初亭, hiệu Nam khê 南溪, người Gia Định triều Minh, năm sinh mất không rõ, đỗ tiến sĩ năm Chính Đức thứ 3 (1508).