秋月

清溪流過碧山頭,
空水澄鮮一色秋,
隔斷紅塵三十里,
白雲紅葉兩悠悠。

 

Thu nguyệt

Thanh Khê lưu quá bích sơn đầu
Không thủy trừng tiên nhất sắc thu
Cách đoạn hồng trần tam thập lý
Bạch vân hồng diệp lưỡng du du.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Khe Thanh nước chảy xuyên đầu núi
Thu sắc trong veo vẻ dáng trời
Lẩn khuất bụi trần bao dặm khói
Mây giăng lá đổ luống bồi hồi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ngòi Thanh núi biếc sáng bên trời,
Thu nhuốm dòng trong man mác trôi.
Xa chốn bụi trần ba chục dặm,
Mây bông, lá đỏ, ngắm bồi hồi.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiện Thanh

Suối xanh êm ả lượn bên đồi,
Màu nước thu trong ánh sắc trời.
Xa tít hồng trần ba mươi dặm,
Lá vàng mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Nước từ khe núi chảy lưng đồi,
Sắc nước trong xanh ngỡ tựa trời;
Xa cách bụi hồng riêng một cõi,
Cây hồng mây trắng cảnh thêm vui.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời