15.00
8 bài thơ
Đăng ký ngày 04/04/2006 04:35, số lượt xem: 3845
Tìm bóng trăng tan dưới đáy hồ

 

Đêm