Thêu lòng chỉ dạ mối tâm
Ươm tơ nhả sợi âm thầm nhện kia
Không gian sống cứ xoay chia
Vâng là thân bọ sớm lìa trần gian
Nhện đời chỉ một kiếp này
Xin người chớ quá bi ai nỗi niềm

Tạ người thương nhện lành hiền
Âu là bản thể tính riêng mỗi loài
Mong sao người sẽ nguôi ngoai
Vào thăm mạng nhện nhớ hoài thiên môn
Đêm cô tịch ánh trăng thôn
Mạng kia tuyệt mỹ mà buồn nhện trông
Tâm cô liêu vướng bão dông
Tan vào ảo ảnh sợi hồng chia phôi
Hai bên trái phải bồi hồi
Đầu nôi nhung nhớ cuối nôi giận hờn
Khung thêu nhện mắc chỉ trơn
Kết nên thực ảnh giải cơn cô tình

Ai ơi khoả giấc bình minh
Ngắm nhìn mạng mới thành hình đêm qua
Thấy gì trong"cõi người ta"
Chữ yêu liền với chữ tha thuận bằng
Chẳng qua nhân loại vĩnh hằng
Tình yêu Thiên Chúa đổ tràn dương gian.

(cảm tác theo bài"Đêm thêu mộng" của nhà thơ Trác Văn Quân.

Dã Tràng Cát