Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Miên Du vào 07/07/2015 10:13

Về đi anh...
Về đi anh....
Khi trời còn rất trong xanh đó mà...

Đừng chờ trời nổi phong ba
Gió to sóng cả biết là về đâu?

Nay bãi biển...
Mai nương dâu...
Đầu non cuối bãi trái sầu rụng rơi...

Về đi anh...
Về đi thôi...
Cuộc tình trót lỡ mất rồi chữ duyên

Em về học nhớ để quên
Nhìn trăng gác mái bên thềm vô ưu!