Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Miên Du vào 06/07/2015 10:10

Vấn vương chi...
mối duyên đầu...
Em giờ...
thôi đã là... dâu nhà người!

Quên rồi những cuộc rong chơi
Quên luôn hết cả những lời thề xưa.

Em sang bến...
một chiều mưa
Giữa nhân gian....
...bỗng thấy thừa ra tôi.

Mong em hạnh phúc người ơi
Đừng thương đừng nhớ đến tôi làm gì!

Một lần lỡ bước chân đi
Trăm năm lỗi hẹn...
...khắc ghi duyên đầu!