Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 14/01/2019 21:44 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hò hẹn với cô đơn (NXB Hội nhà văn, 2017).