Có được chăng một lần bùng cháy
Gom tro tàn âm ỉ thương đau
Một lần thôi ta sống vì nhau
Hay là sẽ ôm sầu trọn kiếp!

Ôi kiếp người sao mà mỏi mệt
Yêu- không yêu! Giằng xé anh ơi!
Buông tay rồi lòng hết chơi vơi
Hết đau khổ dày vò đêm cô quạnh!

Chưa gặp nhau tâm hồn giá lạnh
Gặp rồi càng tê tái vì yêu
Yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu,
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết!


Em cũng muốn một lần rồi li biệt
Nhưng buông sao quá khứ để bên anh?
Cam đành thôi giấc mộng không thành
Em chấp nhận ôm mối tình thơ dại!


Nguồn: Đêm đàn bà, NXB Hội nhà văn, 2015