Em chờ một lời hò hẹn
Lá vàng tàn úa thu đi
Sông đã mấy lần đổi sắc
Chim đã mấy mùa thiên di!

Em chờ một lời hò hẹn
Tóc từ buổi ấy còn xanh
Mây trời hoá cơn mưa đổ
Mà lời vẫn biệt cao xanh!

Phải tim anh là sỏi đá
Trơ lì vô cảm... tình em
Hỏi rằng anh ơi có biết
Lệ buồn khoé mắt từng đêm!

Bao giờ là bao giờ nhỉ?
Một lời hò hẹn bên nhau
Xin đừng dối lòng hờ hững
Đâu phải chỉ mình em đau!