Muốn xa anh để quên người
Nhưng rồi em sẽ thở hơi cuối cùng
Muốn phá tan sợi dây nhung
Mà em không thể xa vùng yêu thương

Có khi em chỉ khác thường
Muốn đời đối diện cô đơn một mình
Nhưng rồi mọi thứ vô thanh
Ngay khi em đã xa anh thật rồi

Dẫu rằng không thể chung đôi
Cũng không thể sống mà đời thiếu anh
Những gì
đã thuộc về anh
Chưa bao giờ
Em muốn dành cho ai

Dẫu anh đem đến u hoài
Cho em mạnh mẽ
hay loài cuồng điên
Anh cho em một đời riêng
Với niềm ao ước cho duyên tình dài

Anh cho em sống đời này
Anh đưa em xuống tuyền đài nghỉ ngơi
Anh cho em nở nụ cười
Anh cho em mắt vợi vời long lanh
Anh cho em khóc vì anh

Ghét anh
Rồi
lại yêu
anh
càng nhiều
Những gì đã thuộc anh yêu
Em không hề
Muốn lòng yêu ai nào

Anh sai
Anh đúng ra sao
Miễn cho em được
ôm vào thân anh
Em không thể sống thiếu anh

Anh mang em tận trời xanh cao vời
Anh đưa em xuống dưới đời
Cho em vào giấc tuyệt vời uyên ương
Trong vòng tay ấm yêu thương


20.1.18