Góc này gọi: đầm ao Jacob
như hầm rượu của ngày mùa
nơi ánh trời làm rượu trở chua
khẩu vị tuổi cao quả rất hợp

Các vị sức yếu, trí rối mù
vẫn không có gì làm gục được
Cây bạch dương gẫy vì mối mọt
vẫn trang nghiêm, như một tấm minh thư

Tôi leo lên núi rừng thanh vắng
Ánh sáng nảy giữa nhánh cây già
Mưa đổ xuống trên các mái nhà
Tôi, con người vốn cũng đa cảm

Ở bìa rừng, dịu lại khí trời
Tùng bách lớn, lá um, tất bật
gốc vẫn phủ trong mùn của đất
đớp bóng thầm những trận mưa rơi


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)