Tôi bước lên bờ vào một đêm tháng Năm
dưới ánh trăng lạnh
nơi cỏ hoa thì xám
mà hương thì xanh.

Tôi giạt lên triền dốc
trong bóng tối mù màu
trong khi những viên đá trắng
ra dấu với mặt trăng.

Một khoảng thời gian
chỉ vài phút dài
năm mươi tám năm rộng.

Và đằng sau tôi
qua vùng nước ánh chì
là bờ bên kia
và những kẻ cai trị.

Những con người với một tương lai
thay vì với những khuôn mặt.