Mùa xuân nằm hiu quạnh.
Cái mương màu sẫm nhung
trườn bên tôi
không mang hình phản chiếu.

Chỉ toả sáng
có những đoá hoa vàng.

Tôi được mang trong cái bóng của mình
như cây vĩ cầm
trong một chiếc hộp đen.

Điều duy nhất mà tôi muốn nói
lấp lánh ngoài tầm với
như món đồ bạc
ở một tiệm cầm đồ.