Bởi da trời trở thành màu xám mỏng
mà trái đất hoá ánh chói chang
các bãi cỏ e thẹn những màu xanh
đất cày biến đen như máu đóng

Tại đó các tường hồng lẫm lúa
đất bị nước lụt phủ đầy
như các đám ruộng long lanh Châu Á
nơi đây hải âu hạ cánh và đắm say

Những hốc sương mù giữa rừng cây che
cũng dịch lại gần nhau dịu ngọt
Cảm hứng thường sống trong bí mật
trốn tít ở rừng con như Nils Dacke


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)