Từ núi cao tôi nhìn vịnh biển
Tàu nghỉ ngơi trên nước mùa hè
"Ta: ngái ngủ. Trăng: đi chệch đường"
Buồm trắng nói thế với riêng tôi

"Ta vào nhà thiu thiu ngủ
Nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa
Chúng ta tựa vào tự do"
Buồm trắng nói thế với riêng tôi

"Hãy giữ cho ý chí thế gian cùng đi một đường
Chỉ có một con tàu
Hướng tới mai sau"
Buồm trắng nói thế với riêng tôi


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)