Các tàu hàng bị bỏ quên còn nằm chờ trong cảng Syros
Một sống mũi tàu sát bên sống mũi khác. Tàu neo đã nhiều năm
CAPERION, Monrovia
KRITON, Andros
SCOTIA, Panama

Những bức tranh thấm đen trong nước, người ta đã tháo móc ra rồi

Như các đồ chơi tuổi thơ của chúng ta, từ nay chúng ta đã khôn lớn
Chúng tố cáo chúng ta
về những gì mãi mãi chúng ta không thể trở thành được

XELATROS, Pireus
CASSIOPEJA, Monrovia.
Đại dương đã kết thúc việc đọc tên chúng ta

Khi chúng ta đến Syros lần đầu, trời lại tối
các sống mũi tàu nằm sát cái này với cái khác dưới ánh trăng làm chúng ta suy tưởng:

đoàn tàu sao mà to lớn, và bao nhiêu nét dáng đều đặn vây ta!


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)