Dưới cái điểm bất động của xác thuyền đắm giạt vào bờ,
đại dương vung vẩy và gầm lên trong ánh sáng
mù quáng gặm hết dãy hàng rào cỏ biển, và thổi phả
bọt sóng vào bờ

Mặt đất tự bao phủ mình bằng lớp dày bóng tối
đàn dơi bay đo chiều dài bằng tầm cánh bay
Xác thuyền đắm đứng im và tự biến thành ngôi sao
Đại dương tiến về phía trước vừa rú gầm vừa thổi bọt sóng vào bờ


Nguồn: Toàn tập thơ Tomas Transtromer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)