I.
Cuốn lịch đã ghi đầy, tương lai chưa rõ.
Dây cáp lặng lẽ ngân nga bài dân ca nào đó
nhưng thiếu một quê hương. Tuyết rơi trong biển xám. Những cái bóng
                   thanh toán nhau nơi bến tàu.

II.
Nửa đường qua đời em, thần chết hiện lên
và lấy ở em những số đo thích hợp. Chúng ta quên
chuyến viếng thăm ấy. Ðời sống tiếp tục. Nhưng ai đó đang khâu
                   bộ đồ trong thinh lặng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé