Mặt trời trắng nóng chảy trong sương khói.
Ánh sáng nhỏ giọt, đi dần xuống tới

đôi mắt dưới mặt đất của tôi, chúng đang ở đó
bên dưới thành phố, và chúng trông thấy thành phố

từ phía dưới: đường sá, nền nhà—
như những tấm không ảnh của một thành phố thời chiến

tuy lộn ngược: loại ảnh của bọn chuột chũi . . .
những hình chữ nhật lặng thinh trong màu sắc ảm đạm.

Mọi điều được quyết định ở đó. Không ai phân biệt được
xương người chết với xương người sống.

Ánh mặt trời mạnh thêm, tràn vào
những phòng lái và những vỏ đậu.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé