Lễ Chúa hạ trần của các mỏm đá. Những tiếng nổ kêu lách tách...
Thành phố không trọng lượng trong không gian giữa trưa
Một lễ tang ở nghĩa địa trong ánh nắng chói chang
Một hồi trống lấp cảnh các nắm tay đưa kẻ qua đời vào vĩnh cửu

Con chim đại bàng bay lên cao bên trên những người đã yên giấc ngủ
Một giấc ngủ trong đó bánh xe cối xay gió trở thành giông tố
Nước phi của một con ngựa mà đôi mắt đã bị bịt che
Nhiều nắm tay đưa kẻ qua đời vào vĩnh cửu

Những người đã yên giấc ngủ đeo như những vật nặng đeo vào chiếc đồng hồ của các tên bạo chúa
Con chim đại bàng, chết, chuyển động trong các lớp sóng dòng sông mặt trời chói rực
Trong thời gian vang lên - như tự quan tài của Lazare
nhiều nắm tay đưa kẻ qua đời vào vĩnh cửu


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)