Tháng hai cuộc sống dường ngừng
Chim bay miễn cưỡng với hồn nhân gian
Cuộc sống nạo rách cảnh quan
Như thuyền cọ đứt neo thang nối bờ

Cây quay lưng lại bơ vơ
Tuyết dày sớm tối thầm đo cỏ tàn
Dấu chân già khọm trên băng
Gặp nhau chuyện vãn, úa vàng văn phong!

Cái gì đó, đến cửa phòng!
Tạm nghỉ công việc, sáng lòng nhìn xa
Lại về... màu sắc nở hoa
Sung sướng nhảy, đất và ta nhịp nhàng


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)