Trong những tháng nặng nề cuộc đời tôi chỉ bén lửa khi
              tôi làm tình với em.
Cả con đom đóm cũng sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt
              —liếc nhanh ta dõi theo con đường của nó
giữa đám cây ô-liu trong bóng tối của đêm.

Trong những tháng nặng nề linh hồn ngồi
              lười biếng và nhàu nát,
nhưng thể xác đi con đường ngắn nhất tới em.
              Những cõi trời đêm phát ra tiếng bò rống.
Chúng ta trộm sữa của vũ trụ và sống còn.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé