Tiếng động cơ từ bầu trời xanh lớn
Chúng tôi đứng run trong chỗ việc đang làm
tại đó đáy biển khơi bất ngờ xuất hiện
vỏ sò và điện thoại có tiếng dội như nhau

Chúng ta chỉ thấy được cái đẹp ở phía này
Lúa mì trên các cánh đồng, khá nhiều màu sắc trên một con sông ửng vàng
tại đó những cái bóng nổi sóng, đổ lên trong đầu tôi
Chúng muốn thọc ngang qua các cây lúa mì và tự đổi thành vàng

Bóng tối ngả xuống. Khuya, tôi lên giường
Chiếc thuyền nhỏ, con tàu lớn đã thả ra
Người ta một mình trên sóng nước
Các vỏ trứng của làng quê còn trôi dạt xa hơn


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)