Nhân bức tranh cổ đại
về một mỏm đá Sahara
bóng một người bơi âm thầm
trên dòng sông xưa nước xanh

Không vũ trang không chiến thuật
không nhảy không nghỉ ngơi
nhưng luôn cách với bóng của mình
bóng trôi dưới đáy dòng sông

Anh đấu tranh để gạt bỏ đi
một hình ảnh xanh xao lắng dịu
trở lại với bờ sông
đặng gắn làm một với bóng của mình


Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)